Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Informace o společnosti Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Společnost vznikla v roce 1998 odloučením od Dopravních staveb holding a.s. jako samostatná projekční kancelář. Vlastníkem společnosti je od roku 2008 firma HBH Projekt spol. s r.o.. Dopravní stavby PROJEKCE disponuje týmem zkušených pracovníků, který je schopen kvalitně zajišťovat

projekční práce všech stupňů projektové přípravy pro tyto stavby:

 • silnice a dálnice
 • mosty a inženýrské konstrukce
 • rekonstrukce a opravy silnic a městských komunikací
 • okružní křižovatky
 • projekty zklidněných komunikací
 • stezky pro cyklisty, pěší zóny a ostatní nemotoristické komunikace
 • tramvajové tratě, železniční vlečky
 • technologické celky pro výrobu stavebních hmot (obalovny, betonárny)
 • kotelny malé a střední včetně rozvodů a systémů vytápění
 • elektroprojekty

Dále pro své zákazníky zajišťujeme:

 • inženýrskou činnost (zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení a majetkoprávní přípravu staveb)
 • zeměměřičskou činnost (digitální zaměření stávajícího terénu včetně průběhu podzemních inženýrských sítí, tvorba záborových elaborátů)

Společnost působí v rámci celé České republiky pro státní investory, krajské a městské úřady nebo také pro velké stavební organizace. Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. tvoří tým 18 zaměstnanců, z toho plná třetina projektantů a konstruktérů vlastní autorizaci. Společnost je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001. O kvalitě práce společnosti Dopravní stavby PROJEKCE svědčí řada dokončených významných staveb v České republice (viz reference).


Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o., Železniční 547 / 4A, 772 00 Olomouc